Shop Doneer

Zo komt Gods bovennatuurlijke kracht vrij

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat wanneer wij ons onderwerpen aan het Kruis, Jezus door ons heen gaat leven. Vandaag ontdekken we nog een belangrijke reden waarom wij het Kruis nodig hebben.

Als we de boodschap van het Kruis prediken, komt de bovennatuurlijke kracht van God vrij. Laten we 1 Korinthiërs 2:4 nog een keer bekijken: En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht...

Ergens anders citeert Paulus één van zijn critici, die over hem zei: ...maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. (2 Korinthiërs 10:10)

Paulus was geen groot redenaar. Er was wel een goede spreker onder de apostelen, waarschijnlijk was dat Petrus. Uit zijn twee brieven blijkt dat hij vlot sprak. Zijn taalgebruik vind ik geweldig. Maar van Paulus veronderstelt men dat hij tamelijk klein was, kromme benen had en een weinig imposante indruk maakte. Hij vertrouwde niet op zijn eigen woorden of op zijn wijsheid. Hij vertrouwde maar op één ding: de bovennatuurlijke bevestiging van de Heilige Geest.

Nogmaals, het werkt meestal niet totdat we aan het eind gekomen zijn van onze eigen inspanningen. Als we zelf geen kaarten meer op tafel kunnen leggen en tóch aan onze belijdenis vasthouden, dan begint God het bovennatuurlijke vrij te zetten. De werking van de Heilige Geest kan openbaar gemaakt worden. Hijzelf is onzichtbaar, maar Hij wordt zichtbaar door wat Hij doet! Wij kunnen Hem niet zien, maar wij kunnen wél de tekenen en de wonderen zien die Hij doet. Dat is Gods eigen bevestiging van de gepredikte boodschap.

Paulus zegt dan in 1 Korinthiërs 2:5: ...opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

Als ik mijn leven had gebouwd op wijsheid van mensen, zou ik nu een afgebrokkeld fundament en dus een zwak levenshuis hebben. Maar toen ik Jezus ontmoette, kreeg ik een persoonlijke ervaring van de bovennatuurlijke kracht van God en die heeft mij er tot nu toe doorheen geleid.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik niet hoef te vertrouwen op wat ik zelf kan doen, maar dat U mij van binnenuit kracht geeft om te wandelen en handelen vanuit Uw kracht. Leer mij Heer, om dit te maken tot mijn dagelijkse leefstijl, dan kom ik nooit bedrogen uit. Dank U voor uw Geest en uw kracht die in mij is. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

In het hele Verenigd Koninkrijk hebben gevangenispastors en gedetineerden onze nieuwe ‘Inside Outreach’ catalogus met gratis hulpbronnen ontvangen. Bid dat velen reageren en om Dereks materialen vragen, en dat de Heer door het onderwijs zal spreken tot de harten van de gevangenen.