Shop Doneer

Zoek de dingen die boven zijn

Leestijd: 2 min.

Vandaag vervolgen we in de tabernakel onze weg naar het allerheiligste. Onder het Oude Verbond gaf God Mozes een aards beeld van de hemelse realiteit. Maar het is alleen door het Nieuwe Verbond in Jezus Christus, dat we die hemelse realiteit, die onder het Oude Verbond immers slechts in schaduwen gehuld bleef, ook echt kunnen binnengaan.

We laten nu de voorhof achter ons en gaan binnen in het heilige. In termen van de gebieden van de menselijke persoonlijkheid, laten we ons lichaam, het fysieke, nu achter ons en begeven ons in het gebied van de ziel, of specifieker: het gevoelsmatige. In termen van Jezus' leven verplaatsen we ons nu van de dagen van Zijn rondwandeling op aarde, naar Jezus' openbaring na Zijn dood en opstanding. Dit gebied van Jezus' leven kennen we alleen door de inspiratie van Gods Woord:

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij dan vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. (2 Korinthiërs 5:15b-16)

Het gaat hier niet alleen over het feit dat Jezus stierf, maar ook over het feit dat Hij opstond uit de dood. En dat is een nieuwe manier waarop we Hem kennen; we bewegen ons vanuit de voorhof van fysieke kennis, naar het gebied waar we openbaring ontvangen door de Heilige Geest.

Het eerste voorhangsel

Als we de voorhof verlaten, moeten we eerst langs het eerste voorhangsel. Ik geloof dat dit een beeld is van Jezus' opstanding. Als we het voorhangsel voorbijgaan, komen we in een gebied dat voor ons geopend is door Jezus' opstanding uit de dood. Het voorhangsel staat in wezen voor het feit dat wij met Jezus geïdentificeerd zijn in Zijn opstanding.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. (Kolossenzen 3:1)

We zijn met Christus gestorven, maar de Bijbel leert ons dat we ook met Hem zijn opgestaan. Wil je weten of ook jij met Christus bent opgewekt in een nieuw leven? Kijk dan of je de dingen zoekt die boven zijn, waar Christus is. Is jouw leven gericht op de verheerlijkte Christus? Leef jij niet meer voor jezelf, en zoek jij de dingen die boven zijn.

Gebed van de dag

Heer Jezus, de dingen hier op aarde wil en zal ik niet meer zoeken. Help mij, Heer, om steeds U te zoeken. Laten Uw prioriteiten de mijne zijn, zodat ik leef en wandel in het Heilige en ervaar dat ik samen met U ben opgestaan in een nieuw leven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

  • Bid dat onze facebook campagne een succes zal zijn: we willen hem gebruiken om Dereks bijbelonderwijs te introduceren en een nieuwe generatie gelovigen te bereiken.
  • Bid voor hen die de nieuwe studiegids De Pijlers gebruiken, dat het fundament van hun geloof versterkt wordt; bid dat dit materiaal ook op ruime schaal gebruikt zal worden door kleine groepen en bij discipelschapstrainingen.