Shop Doneer

Het 'Romeinen-recept'

Leestijd: 2 min.

Laten we de komende dagen eens kijken naar wat ik noem het 'Romeinen-recept'. Het woord 'recept' of 'menu' doet denken aan een kookboek. Als we de Bijbel nu eens op dezelfde eenvoudige manier zouden lezen als een kookboek, dan ontdekken we dat dit recept altijd lukt. Het 'Romeinen-recept' is Gods manier om te zorgen dat de waarheden van het Evangelie gaan werken in ons leven.

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de ​zonde​ blijven, opdat de ​genade​ toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de ​zonde​ gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in ​Christus​ ​Jezus​ ​gedoopt​ zijn, in Zijn dood ​gedoopt​ zijn? Wij zijn dan met Hem ​begraven​ door de ​doop​ in de dood, opdat evenals ​Christus​ uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de ​zonde​ tenietgedaan zou worden en wij niet meer als ​slaaf​ de ​zonde​ zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de ​zonde. Als wij nu met ​Christus​ gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat ​Christus, nu Hij is ​opgewekt​ uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de ​zonde​ gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. (Romeinen 6:1-10)

De uitkomst van dit 'recept' is overweldigend: De zonde zal niet langer je meester zijn. De zonde zal je niet langer overheersen of controleren. Bevrijding van de zonde en al het kwaad dat eruit voortkomt, is alleen mogelijk door ons te identificeren met Jezus Christus in Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat de zonde niet langer mijn meester zal zijn - omdat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, opdat ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.