sluit
Shop Doneer

Zonde is het missen van je doel

Leestijd: 4 min.

Als we de twee hoofddoelen van God (Zijn glorie en Zijn uitnemendheid) goed begrijpen, en het feit dat alles in het universum moet beantwoorden aan Zijn standaard van volmaaktheid, dan beginnen we voor het eerst ook de ware aard van de zonde te vatten. Zonde is eigenlijk falen in het vervullen van Gods doelen met de schepping: ten eerste Gods glorie, ten tweede, uitnemendheid. Als je het niet in dit verband ziet, zul je altijd een onvolledig en oppervlakkig idee houden over wat zonde is. Nogmaals, zonde is het missen van de twee hoofddoelen van de Schepper: Zijn eigen glorie en uitnemendheid. Dit staat heel direct in Romeinen 3:23:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God... (KJV: schieten tekort in het weerspiegelen van de heerlijkheid van God)

Dat is de essentie van de zonde. Ze schiet tekort in Gods glorie en faalt in het bereiken van Gods standaard van uitnemendheid. Het punt is dat er vele goede, fatsoenlijke mensen zijn, met goede moraal en waarden en normen. Ze plegen geen moord of overspel en stelen niet. Ze beschouwen zichzelf niet als zondaar. Dat is omdat ze de ware aard van de zonde niet kennen. Als je een leven leidt wat God van Zijn heerlijkheid berooft en wat niet voldoet aan Zijn standaard van uitnemendheid, dan is dat zonde.

Gods glorie door zonde geroofd

Hoe kunnen we God de glorie teruggeven die de zonde van Hem heeft geroofd? Paulus geeft het antwoord in Romeinen 4:20-21. Hij beschrijft daar Abraham als voorbeeld en vader van alle ware gelovigen en zegt:

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.

Zie je het antwoord? Abraham gaf God de eer en de glorie. Hij vervulde het doel van de Schepper. Hoe deed hij dat? Door zijn geloof. Hij kon het niet door goede normen en waarden en door zijn gerechtigheid, want allemaal hebben we gezondigd. Maar vanuit zijn zonde gaf Abraham God de glorie, door zich naar Hem toe te keren in geloof, vertrouwend dat Hij Zijn belofte zou nakomen. Geloof geeft dus aan God de glorie terug waar de zonde Hem van beroofd had. Aan de andere kant blijft ongeloof Hem telkens opnieuw beroven van Zijn glorie. Wat een verstrekkende gedachte: ongeloof - dus ook allerlei verschijningsvormen daarvan, zoals bezorgdheid, twijfel en cynisme - berooft God van Zijn glorie. Anderzijds verheerlijken we God door voluit te geloven dat Hij volbrengt wat Hij heeft beloofd. Laten we Hem op die manier toch de volle glorie geven!

Gebed van de dag

Schepper van hemel en aarde, dank U voor Uw scheppingskracht, en uw liefde voor perfectie. Vanuit die liefde heeft U de hemel, de aarde, maar ook mij geschapen. En U heeft mij bestemd om mijn plaats in het geheel op een uitmuntende manier in te nemen vanuit Uw kracht en liefde. Dank U wel daarvoor!

Boeken over zonde en Gods doel met je leven

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.