Shop Doneer

Zonde vernietigen

Leestijd: 1 min.
We blijven nog even bij het beeld van de Pesach-ceremonie van het volk Israël. Er dringt zich een brandende vraag aan ons op over de toepassing vandaag, namelijk: hoe brengen we het vergoten bloed aan op de deurposten van ons leven - oftewel, hoe passen we de kracht van Jezus' bloed toe op de plaatsen en situaties waarin we ons bevinden? Zolang het bloed in de schaal blijft, hebben we er niets aan. Oftewel, zolang we alleen maar weten dat Jezus' bloed in het algemeen krachtig is maar we passen het niet toe, hebben we er niets aan. De Israëlieten waren alleen beschermd als ze een eenvoudig bosje hysop namen en hiermee het bloed aan de deurposten van hun huis smeerden. Maar er ging nog iets aan vooraf.
Laten we eens kijken naar een minder bekend stukje uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe. In het vijfde hoofdstuk past Paulus het onderwijs van het Pesach en het feest van de ongezuurde broden toe op christenen. Iedere Joodse familie moest alles waar gist in zat uit het huis verwijderen, en zeven dagen lang mocht er niets waar gist in zat het huis in komen. De orthodoxe Joden houden zich tot de dag van vandaag aan dit gebod.Verwijder dan het oude zuurdeeg om een nieuw deeg te mogen zijn, zoals u ongezuurd bent; want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van zuiverheid en waarheid (1 Korinthe 5:7,8).Ook wij moeten dus het gist - de zonde - uit ons leven verwijderen om in gehoorzaamheid aan God te leven. Als we dat doen, dan kan het bloed ieder gebied van ons leven beschermen.

Heer, dank U voor het bloed van Jezus. Omdat ik geloof in de enorme kracht daarvan en deze wil ervaren in mijn leven, doe ik alle zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid weg die mogelijk in mijn leven aanwezig is, en vier het feest van vrijheid met ongezuurd brood van zuiverheid en Uw waarheid. Amen.