Shop Doneer

Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 71

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen
Vorige week hebben we gekeken naar de definitie van geloof in Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Vijf verzen verderop, in Hebreeën 11:6, vermeldt de schrijver de rol die geloof speelt in het naderen van de mens tot God:
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Let op die twee zinnen: Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen en wie tot God komt moet geloven. Hieruit zien we dat geloof de onmisbare voorwaarde is om tot God te naderen en God te behagen.
Het negatieve aspect van deze waarheid wordt vermeld in het tweede deel van Romeinen 14:23: Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dat betekent dat alles wat iemand ooit doet, hem door God als zondig aangerekend wordt, wanneer het niet in waarachtig, bijbels geloof wordt gedaan.
Dat principe is zelfs van toepassing op godsdienstige handelingen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld kerkbezoek, het opzeggen van gebeden, het zingen van gezangen, of bijvoorbeeld liefdadigheid. Als al dit soort handelingen en activiteiten niet verricht worden uit (en in) oprecht geloof in God, dan zijn ze op geen enkele manier aanvaardbaar voor Hem.
Tenzij waarachtige bekering aan zulke daden is voorafgegaan en tenzij ze voortkomen uit waarachtig geloof, zijn het niets anders dan wat de Bijbel noemt ‘dode werken’, volkomen onaanvaardbaar voor God.

Heer, behoedt U mij ervoor dat ik ooit zou bezig gaan met dit soort ‘dode werken’! Laat mij integendeel bezig zijn met werken die Uw leven doorgeven. En dat zal ik automatisch doen als ik me laat leiden door Uw Geest die leven is… dus vandaar mijn vraag uit het diepst van mijn hart: Vul mij met Uw Geest Heer, opdat ik Uw werken doe… Amen.