Shop Doneer

Zoon van een timmerman

Leestijd: 2 min.

Nu we weten waarom God zich soms in vermommingen aan ons openbaart en we begrijpen wat God in ons hart wil bereiken door Zijn relatie met ons te verdiepen, zijn we toe aan het kijken naar Gods vermommingen.

De eerste vermomming die we zullen bestuderen is direct de meest belangrijke en indrukwekkende vermomming waarin God ooit op het podium van de menselijke geschiedenis verscheen. Hij kwam tot ons, vermomd als zoon van een timmerman, historisch geïdentificeerd als Jezus van Nazareth. In een profetie verkondigde God al van tevoren aan Israël dat Hij op een vreemde manier ten tonele zou verschijnen.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

Is het niet opmerkelijk dat dit 'kind' in de Bijbel tegelijkertijd 'sterke God' wordt genoemd? De Bijbel is zo accuraat. Deze tekst zegt twee dingen over dit kind. Ten eerste dat Hij geboren zal worden als een kind, maar gegeven als een zoon. Jezus werd niet de Zoon van God door zijn vleeswording. Hij was altijd al de Zoon van God en zal dat voor eeuwig blijven. Hij was de Zoon die werd gegeven, maar door de vleeswording werd Hij het kleine, eenvoudige, kwetsbare kind, dat echter de identiteit van de eeuwige Vader in zich droeg.

Het is onvoorstelbaar maar ook een heerlijke waarheid, dat de eeuwige Zoon van God werd tot een kwetsbaar mensenkind, maar vervolgens in jouw en mijn leven zou komen als de Wonderbare Raadsman, de Sterke God, de eeuwige Vader en de Koning van Vrede!

Gebed van de dag

Heer Jezus, U werd klein om juist uw grootheid aan ons te openbaren; help mij U te kennen als wonderbare raadgever en mijn sterke God. In Uw eeuwige Vaderschap is uw hand op mij en bent de Koning die bovennatuurlijke vrede van God uitstort in mijn hart. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Het 30x13 project (30 kernboodschappen van Derek in 13 talen) wordt vertaald in de Pular taal (Guinea (west Afrika). Bid om Gods wijsheid en bescherming voor hen die hier bij betrokken zijn.
  • Twee digitale bibliotheeknetwerken (een christelijk en een seculier) werken samen met DPM, en alle boeken van Derek zijn geüpload voor hun respectievelijke bibliotheken. Ze zijn in het bijzonder actief in Afrika, waar de mensen ze kunnen aanschaffen voor een klein bedrag, en DPM wordt betaald naar het aantal gelezen bladzijden. Bid dat hierdoor veel mensen kennis zullen nemen van Dereks onderwijs.
  • Blijf bidden voor Catherine en het hele team, dat ze wandelen in bescherming, kracht, wijsheid en een goede gezondheid, bij het uitvoeren van hun vele taken. Ze verlangen ernaar God krachtig te zien werken in Frankrijk en het hele gebied!