Shop Doneer

Zorg dat het goed zit met God en mensen

Leestijd: 2 min.

Toen we Mattheüs 18:18-20 bespraken, zagen we al: deze tekst laat de bron of motor zien van alle geestelijke kracht. Alle kracht die nodig is voor elke denkbare nood, is gevat in de beloften van deze verzen. Maar ik geloof dat de Bijbel ons leert dat deze krachtcentrale omheind is met een groot hek, dat eveneens in de tekst staat vermeld. Je kunt niet binnenkomen in dit geheime, centrale gebied van kracht, zonder door deze omheining heen te gaan. Die omheining is relatie. Als je niet leeft in goede relatie met andere mensen en deze relaties onderhoudt, kun je de grote krachtcentrale die gebed is, niet bereiken.

Jezus gaf ons enkele verzen eerder in hetzelfde Bijbelgedeelte heldere instructies over dit belangrijke onderdeel. In Mattheüs 18:15 zei Hij: Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Oftewel: Maak het goed. Laat nooit na om fouten en misverstanden uit de weg te ruimen. Daarna, bij het afsluiten van Mattheüs 18, vertelde Jezus de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, aan wie een schuld van tienduizend talenten was kwijtgescholden. Toch wilde hij zelf niet een schuld kwijtschelden van slechts honderd penningen die hij nog van een ander moest krijgen. Die knecht werd voor straf overgeleverd aan de folteraars. Het laatste vers van die gelijkenis zegt:

Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. (Mattheüs 18:35)

Onbarmhartigheid, wrok, een negatieve houding naar anderen, en gebroken relaties, sluiten christenen uit van de plaats waar effectief en krachtig gebed mogelijk is. Veel kinderen van God kennen nauwelijks de enorme potentie die er ligt in de plaats van gebed, omdat zij geen goede relaties onderhouden met andere mensen. Dit is een heel belangrijk principe: Je kunt geen goede relatie hebben met God, als je die niet hebt met mensen. Voor kinderen van God geldt: als het goed zit met mensen, dan zit het ook goed met God. Andersom geldt het ook: als het goed zit met God, dan kun je het goed hebben met mensen.

De volgende simpele illustratie verduidelijkt dit: het kruis heeft twee balken - de verticale en de horizontale. Beide zijn nodig om het kruis compleet te maken. Dit verwijst naar twee relaties; de verticale balk is de relatie tussen de mens en God; de horizontale de relatie tussen mensen onderling. Als de horizontale balk verkeerd staat, dan hoeft niemand je te vertellen dat de verticale balk ook verkeerd staat. Als je niet op goede voet staat met je medemens, dan kan dat ook niet met God.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, help mij om alle boosheid en bitterheid naar mensen weg te doen uit mijn hart, op basis van het offer van Uw Zoon. Ik wil in goede relatie staan met al mijn medemensen - inclusief mijn geestelijke broers en zussen, simpelweg omdat mijn relatie met U goed is! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZIMBABWE

Bid voor Barnard, een jonge zendeling die wacht tot de grenzen opengaan tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe, zodat hij een onbereikte groep van de Tonga bevolking kan bereiken. Hij neemt Dereks materiaal mee en 400 uur aan luistermateriaal van Dereks onderwijs. Omdat hij drie jaar wil blijven om te werken met lokale voorgangers, heeft hij een visum nodig. Bid voor dit proces en voor leiding en voorziening van de Heer.