Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zorg voor de armen

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 87

Zorg voor de armen
Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht. Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. (Psalm 112:5-7, 9)
De Bijbel spreekt altijd positief over mildheid, maar heeft geen goed woord over voor gierigheid. De Bijbel leert ons dat een wijze, verstandige vrijgevigheid de weg naar zegen en voorspoed is, maar dat gierigheid leidt tot armoede.
De psalmist schildert ons hier een rechtvaardig man. Hij zegt: ‘… hij zal voor eeuwig niet wankelen, hij zal eeuwig in gedachtenis blijven’. Waarom? Waarom is die man zo onwankelbaar? Hij ontfermt zich, hij leent uit, hij deelt mild (dat is gul, ruimhartig) uit, hij geeft aan de armen.
Daarom zegt de psalmist: ‘zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand’. Ik geloof dat velen van ons vandaag zich weer moeten realiseren dat er een direct verband bestaat tussen onze gerechtigheid en onze houding ten opzichte van de armen, de behoeftigen.
God zegt niets goeds over degenen die de roep en de nood van de armen negeren. Bedenk je dat dit essentieel is voor het grondvesten van onze gerechtigheid.
Milde, goede, ruimhartige, liefdevolle Vader, dank U dat ik in Uw naam mag uitreiken naar armen en behoeftigen. Helpt U mij om ook in dit opzicht iedere dag een beetje meer op U te gaan lijken, in woorden en daden! Amen.