Shop Doneer

Zorgen voor de armen

Leestijd: 1 min.
Gisteren zagen we vier verkeerde houdingen ten opzichte van geld. Er is echter nog een houding die we moeten voorkomen, en dat is een verkeerde houding ten opzichte van armen. De Bijbel waarschuwt ons voortdurend dat we armen nooit mogen negeren of uitbuiten. Vooral in het Bijbelboek Spreuken staan veel teksten die dit duidelijk maken:
Wie zijn naaste veracht, maakt zich schuldig, maar gelukkig is hij die zich over de armen ontfermt. (14:21, WV)
Wie de armen helpt, leent uit aan de Heer: de Heer zal hem rijk belonen. (19:17, GNB)
Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen. (21:13, NBV)
Wie de armen helpt, zal nooit gebrek lijden, maar wie zijn ogen sluit voor hun ellende, wordt vervloekt. (28:27, GNB)
Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor. (29:7, NBV)
Deze verzen - en nog vele andere - leggen een enorme verantwoordelijkheid bij ons neer om zorg te dragen voor de nood van arme en behoeftige mensen. Een kenmerk van rechtvaardigheid is dat we de zaak van de armen bepleiten. Een kenmerk van slechtheid daarentegen, is je juist ogen af te wenden van de zaak van de armen. Er staat ons een beloning te wachten als we voor de armen zorgen. Wie geeft aan de armen, leent uit aan de Heer. En als de Heer een lening terugbetaalt, doet Hij dat met een bijzonder gunstige rente!

Dank u Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik zorg zal dragen voor de behoeften van de armen, en dat ik mijn ogen nooit zal sluiten voor de nood in de wereld en de nood in mijn directe omgeving. Want Heer Jezus, U onderging mijn armoede, opdat ik (uit) kan delen van Uw overvloed. Amen.