Shop Doneer

Zuivere godsdienst

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we Gods bijzondere oog voor kinderen en baden we dat Hij ons diezelfde passie geeft. Vandaag wil ik in dit verband ingaan op een principe dat we door de hele Bijbel steeds terugvinden, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament: God verlangt van ons dat we zorgen voor kinderen in nood. Toen Jakobus in zijn brief de kenmerken benoemde van ware, zuivere godsdienst, voegde hij deze eis zelfs toe. Laten we eens kijken naar de kenmerken die Jakobus toeschrijft aan waarachtig geloof. Om te beginnen noemt Jakobus het beheersen van je tong, oftewel, datgene wat je zegt of niet zegt:
Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
(Jakobus 1:26)
Wanneer is iemand echt godsdienstig? Wanneer heeft zijn godsdienst betekenis? Volgens dit ene kenmerk vallen al heel wat mensen af. Als iemand zijn tong niet in bedwang heeft, dan zal God zijn of haar godsdienstigheid niet aanvaarden. Mensen met een 'losse tong', mensen die roddelen en kwaadspreken, mensen die overdrijven en mensen die bekritiseren; voor God is hun godsdienst zinloos. Hij accepteert hun godsdienst niet. Dan vervolgt de tekst met:
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader omzien naar wezen en weduwen in hun druk, en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. (Jakobus 1:27)
Hier zien we twee aspecten van godsdienst die voor God wel acceptabel zijn. Het ene aspect is positief, het andere negatief. Het positieve aspect wordt eerst genoemd: omzien naar wezen en weduwen in hun nood. Dan volgt het negatieve aspect: onszelf niet laten bevuilen door de wereld.
Helaas lijkt het erop dat het christendom voornamelijk het negatieve aspect benadrukt: niets te maken willen hebben met de wereld, niet vervuild worden door de wereld. Er wordt veel gesproken over wat wel of niet 'mag', plaatsen waar je wel of niet heen zou kunnen, dingen die je niet zou mogen doen, terwijl veel daarvan gewoon menselijke regels zijn. Mensen die alleen dit negatieve aspect van zuivere godsdienst benadrukken, vergeten vaak helemaal het positieve aspect: het omzien naar de wezen en weduwen in hun nood. Gisteren zagen we al: de manier waarop wij reageren op kinderen in nood, is de manier waarop wij reageren op God.

Heer, leer mij dit geheim; als ik omzie naar wezen en kinderen in nood - op welke wijze ook - dan vervul ik daarmee uw eis voor het zuiver en onbevlekt dienen van U. Als U verschijnt op mijn weg in de verschijning van een hongerig kind in Afrika, een eenzaam kind in mijn straat, of een gepest kind op straat, maak dan dat ik U herken Heer, en uw liefde aan U terugbreng...