Aanbidding

Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding zijn drie sleutels die je leven met God totaal vernieuwen. Dankbaarheid bepaalt je bij Gods goedheid, lofprijs bij Gods grootheid en aanbidding brengt je in Gods tegenwoordigheid, waar ieder mens ontdekt: U bent heilig!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10121 Categorieën: , ,

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

Ik breng U eer, Here mijn God,
en buig mij neer aan Uw voeten,
heilig bent U. (2)

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3)
Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,
en mij elke dag draagt. (4)

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,
heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

Ik zal de Vader aanbidden als een
waarachtige aanbidder,
in geest en in waarheid,
want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)
en samen met alle engelen van God, roep ik uit:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige,
die was en die is en die komt. (8)

  1. Psalm 95:6
  2. Psalm 99:5 (NBV)
  3. Mattheüs 4:10
  4. Psalm 68:20
  5. Markus 12:30
  6. Johannes 4:23-24
  7. Hebreeën 4:16
  8. Openbaring 4:8

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…