Alleen het bloed van Jezus

 1,00

“Er is meer kracht in één druppel van het bloed van Jezus, dan in het hele rijk van satan en zijn aanhangers, maar we moeten die kracht wel leren toepassen.” Een uitspraak van Derek Prince die hij leerde en leefde… We overwinnen de vijand door te getuigen van het bloed van het Lam.

Artikelnummer: 10084 Categorieën: , ,

Wij overwinnen satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. (1)
Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. (2)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (3)
Door het bloed van Jezus word ik voortdurend gereinigd van alle zonde. (4)
Door het bloed van Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had. (5)
Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. (6)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. (7)
Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor mij tot God in de hemel! (8)
Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)

  1. Openbaring 12:11
  2. Efeze 1:7
  3. Psalm 107:2
  4. 1 Johannes 1:7
  5. Romeinen 5:9
  6. Hebreeën 13:12
  7. Hebreeën 10:19
  8. Hebreeën 12:24
  9. 1 Korinthe 6:13

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…