Als mensen mij pijn doen

 1,00

Bestel de jongerenkaart ‘Als mensen mij pijn doen’ en krijg hulp om op een goede manier om te gaan met alle druk en pijn die je aangedaan wordt.

Artikelnummer: 10310 Categorieën: , ,

God, U kent mij door en door en begrijpt van verre mijn gedachten, U weet wat ik meemaak, en waar ik allemaal doorheen ga. (1)

U, de God van hemel en aarde, bent vóór mij, dus wie kan er dan tegen mij zijn? (2)

U beschermt mij altijd, en als ik het moeilijk heb, schuil ik bij U. (3)

U Heer bent mijn Kracht. (4)

Als de wereld mij niet accepteert, dan is dat omdat zij U niet kent en ik anders ben dan de wereld. (5)

Als mensen mij pijn doen, kies ik ervoor om geen wraak te nemen, want dat is aan U. U zult mijn vijanden oordelen. (6)

Ik vergeef degenen die mij vervloeken, en zegen hen. (7)

Ik heb mijn vijanden lief en bid voor hen die mij lastigvallen. (8)

In de Naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden. Ik vergeef en mij zal vergeven worden. (9)

Dank U Heer, dat U mij steunt en troost. (10)

Waar ik ook ben, en wat er ook gebeurt, U bent altijd bij mij, en zult alles ten goede keren. (11)

 

1. Psalm 139:1 & Psalm 142:4
2. Romeinen 8:31
3. Psalm 61:4
4. Habakuk 3:19
5. 1 Johannes 3:1 & Efeziërs 4:20
6. Romeinen 12:19
7. Romeinen 12:14 & Mattheüs 5:44
8. Lukas 6:27
9. Lukas 6:37, 38
10. Mattheüs 5:4
11. Psalm 139:6 & Romeinen 8:28

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).