Bidden voor onbekeerden

 1,00

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

Artikelnummer: 10010 Categorieën: , ,

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

Vader in de hemel, U houdt zoveel van alle mensen,
dat U Uw zoon heeft gezonden en wilt dat niemand verloren gaat,
maar dat iedereen wordt gered en eeuwig leven heeft. (1)
Het is Uw bedoeling dat mensen U zoeken en zullen vinden,
want U bent voor iedereen dichtbij.
Daarom bid ik dat _____* U gaat zoeken. (2)
Vader, wilt U _____ naar U toe trekken? (3)
Laat uw Heilige Geest ____ overtuigen van zonde
en de noodzaak van Christus’ redding. (4)
Ik bid dat _____ Uw boodschap zal horen en aannemen als Uw Woord
en niet als menselijke woorden. (5)
Ik vraag U Heer, om satans verblinding bij ______
weg te nemen door met Uw licht te schijnen,
zodat _____ de waarheid leert kennen. (6).
Verbreek de geestelijke bolwerken in hun denken, alle redeneringen en elke barricade die is opgeworpen tegen de kennis van God. (7)
Maak hun hart zacht. (8)
U heeft ook ______ geroepen om een nieuw leven te beginnen
en te geloven en belijden dat Jezus de Heer is. (9)
Help mij Uw licht te laten schijnen zodat ____ U zal zien in mijn leven
en U de eer zal geven. (10)

 

  1. Joh. 3:16
  2. Hand. 17:27
  3. Joh. 6:44
  4. Joh. 16:8
  5. 1 Tess. 2:13
  6. 2 Kor. 4:2-4, 2 Tim. 2:25-26
  7. 2 Kor. 10:4-5
  8. Marcus 4:11
  9. Handelingen 17:30-31, Romeinen 10:9-10
  10. Mattheus 5:16

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).