Bidden voor onbekeerden

 1,00

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

Artikelnummer: 10010 Categorieën: , ,

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord, krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

God, U had de wereld zo lief dat U Uw enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (1)
U wil dat mensen U al zoekend en tastend proberen te vinden, want U bent voor iedereen dicht bij. (2)
Daarom bid ik dat _____ U gaat zoeken.
Schep in _____ een rein hart, o God, en vernieuw in zijn/haar binnenste een standvastige geest. (3)
Overtuig door Uw Heilige Geest ____ van zonde en de noodzaak om in Christus te geloven. (4)
Ik bid dat _____ Uw Woord zal ontvangen en aannemen, niet als een boodschap van mensen, maar als Uw Woord. (5)
Breng ______ tot inkeer, zodat ______ de waarheid leert kennen en ontsnapt uit de valstrik van de duivel,
die hem/haar levend gevangen heeft genomen en dwingt zijn wil te doen. (6)
U verkondigt aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren en belijden en geloven dat Jezus de Heer is. (7)
Vader, help mij Uw licht te laten schijnen, zodat ______ mijn goede daden zal zien en U daarvoor eer zal bewijzen. (8)

  1. Joh. 3:16 (NBV)
  2. Hand. 17:27 (GNB)
  3. Ps. 51:12 (HSV)
  4. Joh. 16:8-9 (HSV)
  5. 1 Thess. 2:13 (NBV)
  6. 2 Tim. 2:25b-26 (NBV)
  7. Hand. 17:30-31 (HSV), Rom. 10:9-10 (NBV)
  8. Matt. 5:16

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).