De Bruiloft

 1,00

Deze kaart is nieuw!

We hebben een heerlijke, geweldige toekomst, waarin wij als bruid zijn toegezegd aan onze heerlijke, geweldige Bruidegom. Straks zullen we voor eeuwig met Hem samen zijn in het huis van onze Hemelse Vader. Voor die tijd maken we – door rechtvaardige daden – ons bruidstoilet gereed.

Artikelnummer: 10190 Categorieën: , , ,

Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op U, Jezus. In het huis van Uw Vader zijn veel woningen; Wanneer U een plaats voor ons gereedgemaakt hebt, komt U terug. Dan zult U ons meenemen, en dan zullen wij zijn waar U bent.(1)

U heeft ons, de gemeente, liefgehad en Uzelf voor ons overgegeven, om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het Woord, om ons in heerlijkheid voor U te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn.(2)

Ik ben aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan Hem gegeven worden.
Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.(3)

Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven!
Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.(4)

Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij!(5)

 

  1. Zie Joh. 14:1-3 (NBV, HSV)
  2. Efeziërs 5:25-27 (HSV)*
  3. Zie 2 Kor 11:2-3 (NBV)
  4. Openbaring 19:7-9 (NBV)
  5. Hooglied 6:3a (HSV)

* tekst gepersonaliseerd 

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…