De doop

De doop is jouw identificatie met Jezus’ dood en opstanding. De betekenis en voorwaarden voor de doop in water worden in dit boekje prachtig uitgelegd.

Wissen
Artikelnummer: 1064 Categorieën: ,

Volwassendoop of kinderdoop? Maandenlange doopcursus of ‘terstond liet hij zich dopen’? Besprenkeling of onderdompeling? Eeuwenlang en urenlang wordt er gediscussieerd over de praktijk en de geestelijke betekenis van de waterdoop. Wie zich wil verdiepen in deze geweldige goddelijke instelling, kan niet om dit heldere boekje heen.

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding…
Romeinen 6:5

    De kerngedachte van de waterdoop zoals Jezus die opdroeg, is identificatie, zegt Derek Prince in dit boekje. Door in te gaan in het watergraf vereenzelvigt iemand die Jezus volgt zich met Zijn dood, begrafenis en opstanding. Een overweldigende, vreugdevolle gebeurtenis die veel meer is dan een symbolische handeling. Er vindt een geestelijke verandering plaats, waarin de oude mens wordt afgelegd en er een nieuw leven begint.

Taal

, , ,

Het belang van de doop
Het werkwoord ‘dopen’
De doop van Johannes en de christelijke doop
Voorwaarden voor de christelijke doop
De geestelijke betekenis van de doop

“Een belangrijk aspect van Gods herstel voor de Kerk vandaag is dat Hij de betekenis van de waterdoop terugbrengt tot haar ware betekenis: met de doop begint een volkomen nieuw leven!”

“In antwoord op de vraag: Wat moeten wij doen?, geeft de apostel Paulus hier twee duidelijke en besliste opdrachten: Ten eerste: Bekeer je! En dan: Laat je dopen! Eerst moet er bekering zijn, voordat er gedoopt kan worden. De doop is daarna de uiterlijke bezegeling of bevestiging van de innerlijke verandering die al door de bekering is bewerkt.”

“Het belangrijkste doel van God met het verzoeningswerk van Christus was echter dat de mens niet alleen maar vergeving zou ontvangen voor zijn zondige daden uit het verleden, maar nog veel meer dat hij daarna de mogelijkheid zou hebben een nieuwe, geestelijke ervaringswereld binnen te gaan, waarin hij dood is voor de zonden, maar levend voor God en voor de gerechtigheid.”

Paperback: 96 pagina’s.
ISBN-13: 9789075185553
Uitgeverij: Derek Prince Ministries Nederland