De grote opdracht

 1,00

De grote zendingsopdracht is één van de belangrijkste uitspraken van Jezus. Deze kaart herinnert ons aan de geweldige verantwoordelijkheid en heerlijke opdracht die Hij ons gaf.

Artikelnummer: 10009 Categorieën: , ,

Heer Jezus Christus,
U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot Mijn discipelen. (1)
Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2)
Uw Heilige Geest geeft mij kracht om Uw getuige te zijn (3)
om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)
Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)
Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6)
Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)
Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9)
Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)

Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel,
de einden der aarde tot mijn bezit. (11)

 

 1. Marcus 16:15; Mattheüs 28: 19 ;
 2. Johannes 4:35 ;
 3. Handelingen 1:8 ;
 4. Lukas 4:18 ;
 5. 1 Kronieken 16:23,24 ;
 6. Handelingen 4:12;
 7. Johannes 14:6;
 8. Mattheüs 24:14 ;
 9. Jesaja 2:2-3 ;
 10. Jesaja 11:9 ;
 11. Psalm 2:8

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).