De Heer is mijn herder

 1,00

Honderden miljoenen mensen in de hele wereld hebben altijd veel kracht en troost ontvangen uit de bekende Psalm 23. Deze kaart helpt je om dit belangrijke Bijbelgedeelte uit je hoofd te leren.

Artikelnummer: 10216 Categorieën: , ,

Psalm 23

De Heer is mijn herder,
ik kom niets tekort.

Hij laat mij rusten in het groene gras en Hij brengt mij naar rustig water.

Hij geeft mij nieuwe kracht en
Hij brengt mij op de goede weg
om Zijn naam groot te maken.

Ook als ik door het donker ga,
ben ik niet bang, want U, mijn herder bent bij mij.

Uw herdersstaf troost en beschermt mij.

U maakt eten voor mij klaar
voor de ogen van mensen
die het me moeilijk maken.

U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker stroomt over.

Uw goedheid en vriendelijkheid zal elke dag om mij heen zijn.

En ik zal voor altijd dichtbij U blijven!

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).