De Heilige Geest in mij

Toen je voor de Here Jezus koos, heeft de Here Jezus jou zijn Heilige Geest gegeven. Hij wil je iedere dag leiden en geeft je kracht om samen met hem te leven.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10204 Categorieën: , ,

De Heilige Geest woont in mij. (1)

Hij geeft mij kracht om aan iedereen te laten zien wie God is. (2)

Door de Heilige Geest krijg ik goddelijke kracht om wonderen te doen en daarmee anderen te helpen. (3)

De Heilige Geest wijst me de weg en helpt mij om de Bijbel te begrijpen. (4)

Door Hem krijg ik in mijn leven liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtheid en zelfbeheersing. (5)

Als ik zelf niet weet wat ik moet bidden, helpt Hij mij. (6)

Door de Heilige Geest heb ik Gods grote liefde in mijn hart en kan ik helemaal leven zoals God het wil. (7)

 

  1. 1 Korinthiërs 6:19
  2. Handelingen 1:8
  3. 1 Korinthiërs 12:7
  4. Johannes 16:13
  5. Galaten 5:22
  6. Romeinen 8:26
  7. Romeinen 5:5 en 2 Korinthiërs 3:6

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).