De Heilige Geest in mij

Dynamische kracht om te getuigen, bovennatuurlijk leven, nieuw begrip van Gods Woord, een voortdurend vuur van aanbidding en gebed en Gods eigen liefde in je hart uitgestort… Allemaal gevolgen van de Heilige Geest die in je komt.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10033 Categorieën: , ,

In Christus ben ik, toen ik tot geloof kwam,
verzegeld met de Heilige Geest die ons beloofd is.
Hij is het onderpand van mijn erfenis bij God. (1)

De Heilige Geest woont in mij (2)
en zal tot in eeuwigheid bij me zijn. (3)

De Heilige Geest geeft mij de kracht om te getuigen. (4)
Door Hem spreek ik vrijmoedig over de boodschap van God. (5)
De Heilige Geest maakt Gods Woord levend in mij. (6)

De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp
en helpt mij bidden naar de wil van God. (7)
Ik laat mij bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat ik bid. (8)

De Heilige Geest in mij verheerlijkt Jezus
want wat Hij mij bekendmaakt, komt van Jezus. (9)
En door Hem is de liefde van God in mijn hart uitgestort! (10)

  1. Efeziërs 1:13-14 (HSV, NBV)
  2. 1 Korinthiërs 6:19
  3. Johannes 14:16 (NBG)
  4. Handelingen 1:8
  5. Handelingen 4:31 (NBV)
  6. 2 Korinthiërs 3:6/ Johannes 16:13
  7. Romeinen 8:26-27
  8. Efeziërs 6:18 (NBV)
  9. Johannes 16:14 (WV, NBV)
  10. Romeinen 5:5

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).