De Heilige Geest leidt mij

Als onze christelijke praktijk voornamelijk bestaat uit het houden van wetten en regels, dan missen we Gods bedoeling; de rijkdom van het leven met Jezus is dat we een inwonende gids, helper en leraar hebben die ons leven leidt!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10032 Categorieën: , ,

Vader, dank U wel dat U Uw goede Geest
aan mij hebt gegeven om mij te onderwijzen. (1)

De Helper die God mij heeft gezonden,
de Heilige Geest, zal mij in alles onderrichten.
Hij zal mij alles te binnen brengen
en laten begrijpen wat Jezus heeft gezegd. (2*)

De Geest van de waarheid zal mij de weg wijzen
tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar alles wat Hij hoort zal hij spreken
en de toekomst zal Hij mij verkondigen. (3)

Uw Geest komt mij te hulp,
zodat ik weet wat ik bidden moet. (4)

Leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God,
Uw goede Geest leidt mij in een effen land. (5)

Ik ben een kind van God,
want ik word geleid door de Geest van God. (6)

  1. naar Nehemia 9:20
  2. Johannes 14:26 (*Willibrordvert. En NBG)
  3. Johannes 16:13
  4. naar Romeinen 8:26-27
  5. Psalm 143:10
  6. Romeinen 8:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).