De kracht van Gods Woord

 1,00

Het is belangrijk dat we ons de eindeloze kracht van Gods Woord realiseren. We hebben te maken met een bovennatuurlijk boek.

Artikelnummer: 10141 Categorieën: , ,

Het Woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. (1)

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo keert ook Gods Woord niet vruchteloos terug,
niet zonder eerst te doen wat Hij wil
en te volbrengen wat Hij gebiedt. (2)

Door het geloof weet ik dat de wereld gemaakt is
door het Woord van God, dat de dingen die we zien,
niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (3)

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
door de adem van Zijn mond het leger der sterren.
Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem duchten,
want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. (4)

Uw Woord is als zaad, dat nieuw leven geeft
en altijd vrucht voortbrengt. (5)

  1. Hebreeën 4:12
  2. Jesaja 55:10-11
  3. Hebreeën 11:3
  4. Psalm 33:6, 8, 9
  5. 1 Petrus 1:23 & Markus 4:14-15

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).