De Omwisseling aan het kruis

Het is belangrijk ons steeds weer opnieuw te realiseren dat Jezus’offer aan het kruis een volmaakt offer was. Een geweldige rijkdom aan zegeningen kwam daar voor ons beschikbaar: vergeving, genezing, leven, acceptatie, overvloed…

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10082 Categorieën: , ,

Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving geschonken zou worden. 1)
Jezus werd gewond, opdat wij genezing zouden ontvangen 2)
Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,
opdat wij met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zouden worden. 3)
Jezus stierf onze dood,
opdat wij Zijn leven zouden ontvangen. 4)
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat wij de zegen zouden ontvangen. 5)
Jezus onderging onze armoede
opdat wij zouden delen in Zijn overvloed. 6)
Jezus droeg onze schaamte,
opdat wij zouden delen in Zijn heerlijkheid. 7)
Jezus onderging onze afwijzing,
opdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen. 8)
Jezus werd door de dood afgesneden van God,
opdat wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. 9)
Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. 10)

 

  1. Jesaja 53:4
  2. Jesaja 53:5
  3. Jesaja 53:10 en 2 Korinthiërs 5:21
  4. Hebreeën 2:9
  5. Galaten 3:13-14
  6. 2 Korinthiërs 8:9 en 2 Korinthiërs 9:8
  7. Mattheüs 27:35-36 – Hebreeën 12:2 en Hebreeën 2:9
  8. Mattheüs 27:46-51
  9. Jesaja 53:8 en 1 Korinthiërs 6:17
  10. Romeinen 6:6 en Kolossenzen 3:9-10

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).