De terugkeer van Israël

 1,00

We leven in een historisch hoogtepunt, waarin God zijn volk van over de hele aarde verzamelt en terugbrengt naar het land dat Hij hen gegeven heeft.Gods verbondstrouw aan ons èn aan Israël is eeuwig.

Artikelnummer: 10134 Categorieën: , ,

Dit zegt de Heer:
In de woestijn kreeg Ik Israël lief,
het volk dat aan vernietiging ontkomen was.
Ik ging hen voor en gaf hen vrede.
Van ver ben Ik naar je toegekomen, vrouwe Israël.
Ik heb je altijd liefgehad.
Mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Ik breng je weer tot bloei. (1)

Ik ben vol zorg over Israël en zal hen veilig thuisbrengen.
Dan zal het weer zijn als voorheen,
alsof ik hen nooit verstoten had, want Ik ben de Heer,
hun God, en Ik zal hun gebeden verhoren.
Ik zal hen tot mij fluiten, want Ik heb hen vrijgekocht. (2)

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,
uit het westen breng Ik jullie bijeen.
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier!
Het zuiden gebied Ik: Laat los!
Breng Mijn zonen terug van verre,
Mijn dochters van de einden der aarde. (3)

Ze keren terug uit het land van de vijand.
Je hebt een hoopvolle toekomst,
je kinderen keren naar hun eigen land terug. (4)

Ik zal het lot van Israël ten goede keren
zegt de Heer, jullie God. (5)

 

  1. Jeremia 31:2-4
  2. Zacharia 10:6,8
  3. Jesaja 43:5,6
  4. Jeremia 31:16,17
  5. Amos 9:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).