De tien geboden

God gaf Mozes de tien geboden, zodat de Israëlieten wisten hoe ze moesten leven. Door de regels kunnen we niet bij God komen, dat kan alleen door Jezus, maar de regels vertellen ons wel hoe God wil dat we leven.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10213 Categorieën: , ,

Here God, U heeft Mozes in de Bijbel de tien geboden gegeven.
Het volk Israël moest deze regels gehoorzamen om dicht bij U te kunnen zijn. (1)

Dank U wel dat ik door Jezus dicht bij U kan zijn
en dat door Zijn offer mijn zonden vergeven zijn. (2)
De regels van Mozes helpen mij te leven zoals U het wilt,
daarom wil ik ze gehoorzamen. (3)

1.    Ik hou van U het allermeest en geef U de eerste plaats. *
2.    Niets en niemand anders is belangrijker dan U.
3.    Ik zal niet vloeken of Uw naam spottend gebruiken.
4.    Eén dag in de week is anders dan de andere dagen, dan zal ik speciaal denken aan wat U voor mij hebt gedaan.
5.    Ik zal mijn ouders gehoorzamen en respect voor hen hebben.
6.    Ik zal andere mensen geen pijn doen en niemand doden.
7.    Ik blijf altijd trouw aan degene met wie ik zal trouwen.
8.    Ik zal niet stelen.
9.    Ik zal niet liegen.
10.    Ik zal tevreden zijn met wat ik heb en niet jaloers zijn op wat anderen hebben. (4)

Heilige Geest, ik heb uw kracht hiervoor nodig, U laat mij in mijn hart steeds weten hoe ik kan leven naar Gods wil. (5)

* naar Mattheüs 22:37

 

  1. Hebreeën 9:22
  2. Hebreeën 9:26, 28
  3. Mattheüs 5:17, 19
  4. Exodus 20:2-17
  5. 2 Korinthiërs 3:5-6

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).