De vreugde die de Heer mij geeft is mijn kracht!

 1,00

Vreugde proclameren is natuurlijk altijd goed; er is als kind van God door Jezus Christus immers altijd reden voor blijdschap. Gebruik deze proclamatie echter in het bijzonder wanneer je door moeite of verdriet heengaat, om jezelf te herinneren aan de bron van vreugde die door Zijn Geest in je woont…

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt.
Ik juich en ben blij! (1)

U hebt voor mij mijn rouwklacht
veranderd in een reidans,
U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt
en mij met blijdschap omgord.
Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven. (2)

Uw woorden geven mij een diepe vreugde,
want ik behoor U toe.
Uw Naam is over mij uitgeroepen,
o HEER, God van de hemelse machten. (3)

Het stemt mij tot grote blijdschap
als ik allerlei beproevingen onderga,
want ik weet dat de beproeving van mijn geloof
standvastigheid voortbrengt.
Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt,
zal ik volmaakt en volkomen zijn,
zonder enige tekortkoming. (4)

De vreugde die de HEER mij geeft, is mijn kracht! (5)

 

  1. Psalm 118:24 (NBV)
  2. Psalm 30:12-13 (HSV, NBV)
  3. Jeremia 16:11b (NBV, HSV)
  4. Jakobus 1:2-3 (WV, NBV)
  5. Nehemia 8:11 (NBV)

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…