De vreugde in de Here is mijn toevlucht!

 1,00

Als je onder druk staat of je in het nauw gedreven voelt, reageer dan in een ‘tegenovergestelde geest’: vraag de Heilige Geest, die je inwonende Trooster en Helper is, je te verkwikken met Gods Woord van hoop en nieuwe kracht!

In U wil ik mij verheugen en juichen. (1)
Een goddeloze hoeft op niets te hopen, maar
een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten. (2)

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
Daarom verheugt mijn hart zich en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. (3)

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren. (4)

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in Uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. (5)

Ik zál mij in de HEER verheugen! (6)

De vreugde in de HERE, die is mijn toevlucht! (7)

 

  1. Psalm 9:3a (NBG)
  2. Spreuken 10:28 (NBV)
  3. Psalm 16:8-9 (HSV, NBV)
  4. Psalm 34:6 (NBV)
  5. Psalm 16:11 (NBV)
  6. Psalm 104:34 (NBG)
  7. Nehemia 8:11 (NBG)

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Andere suggesties…