De vreze des Heren

Vreze des Heren is geen ‘angst’ voor God, maar een diep ontzag voor God en vertrouwen op zijn almacht. Wie de vreze des Heren in zijn leven heeft, hoeft voor niets en niemand anders meer te vrezen. Het is een levenshouding van ootmoed en het besef: Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten…

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10081 Categorieën: , ,

Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige;
rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der volkeren!
Wie zou U niet vrezen, Here,
en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig! (1)

De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. (2)
Daarom ken ik U in al mijn wegen en steun niet op eigen inzicht. (3)
In de vreze des Heren ligt grote gerustheid (4)
Maar vrees voor mensen spant een strik. (5)

Heer, ik vertrouw U en zeg: U bent mijn God! (6)
Des Heren vertrouwelijke omgang is voor wie Hem vrezen. (7)
Daarom vrees ik U en wijk van het kwaad. (8)

Ik heb geen gebrek, (9)
U vermeerdert mijn dagen. (10)
U beschermt mij tegen het kwaad. (11)
De vreze des Heren is mijn schat! (12)

 1. Openbaring 15:3, 4
 2. Spreuken 1:7
 3. Spreuken 3:6
 4. Spreuken 14:26
 5. Spreuken 29:25
 6. Psalm 31:15
 7. Psalm 25:14
 8. Spreuken 3:7
 9. Psalm 34:10
 10. Spreuken 10:27
 11. Spreuken 19:23
 12. Jesaja 33:6

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).