Eenheid in het huwelijk

Het huwelijk is een goddelijke instelling vanaf het begin, en een beeld van Gods verbondstrouw. De geweldige zegen van het huwelijk staat onder druk van vele maatschappelijke invloeden: echtscheiding, homoseksualitiet, overspel, occulte machten en media-invloed. Daarom is het belangrijk Gods bescherming en zegen over ons huwelijk te bevestigen vanuit Zijn Woord.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10061 Categorieën: , ,

Van mijn geliefde ben ik
en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven,
om samen één te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer,
dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere
en zijn elkaar trouw,
in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles,
gelooft alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang,
maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn
in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de één valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons één,
zoals U één bent met de Vader. (11)

 1. Hooglied 6:3
 2. Genesis 2:24
 3. Prediker 4:12
 4. Exodus 20:14
 5. Hebreeën 13:4 (NBV + Het Boek)
 6. 1 Korinthiërs 13:7
 7. 1 Korinthiërs 10:24 (Het Boek)
 8. Efeziërs 5:21
 9. Spreuken 27:17
 10. Prediker 4:9,10
 11. Johannes 17:11
Taal

,

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).