Geloof

 1,00

Gods Woord beschrijft volhardend geloof als een rotsvast vertrouwen in Gods beloften. Juist als geloof soms moeilijk is en we denken: Heer, kom mijn ongeloof te hulp! (Mk 9:24), biedt deze kaart houvast om ons geloof in Gods mogelijkheden opnieuw te bevestigen.

Artikelnummer: 10085 Categorieën: , ,

Ik wandel in geloof, niet in aanschouwen. (1)

Ik blijf standvastig in het geloof
en laat mij niet afbrengen
van de hoop van het Evangelie. (2)

Net als Abraham, blijf ik hopen en geloven – hoewel
het eigenlijk niet kan – op wat God mij heeft beloofd.
Ik let niet op de natuurlijke omstandigheden,
ik verzwak niet in mijn geloof en twijfel niet aan Gods belofte.
Mijn geloof verlies ik niet.
Integendeel, ik word 
er in gesterkt en geef God de eer.
Ik ben ervan overtuigd
dat God bij machte is te doen wat Hij heeft beloofd. (3)

Mijn geloof rust niet op wijsheid van mensen,
maar op kracht van God. (4)

Daarom ben ik niet bang, maar ik geloof alleen. (5)

Door mijn geloof in Jezus heb ik de vrijmoedigheid
en 
de toegang om met vertrouwen naar God toe te gaan. (6)

Ik gooi dat vertrouwen niet overboord, het wordt rijkelijk beloond!
Wat ik nodig heb, is volharding.
Want als ik Gods wil doe, zal ik de vervulling van
de belofte binnenhalen. (7)

Want de Schrift zegt: Iedereen die in Hem gelooft,
zal niet bedrogen uitkomen. (8)

  1. 2 Korinthiërs 5:7
  2. Kolossenzen 1:23
  3. naar Romeinen 4:18 -21 (WV / NBV)
  4. 1 Korinthiërs 2:5
  5. naar Lukas 8:50
  6. Efeziërs 3:12
  7. naar Hebreeën 10:35-36 (NBG / WV)
  8. naar Romeinen 10:11

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).