God incognito

Als we de Bijbel lezen, zien we dat God Zich vaak op verrassende manier aan de mens openbaart. Hij ‘vermomt’ Zich om tot ons door te dringen. Zijn grootste vermomming was de gedaante van Zijn Zoon.

Wissen
Artikelnummer: 1084 Categorieën: ,

Wat hebben een wit paard, een kind en een timmerman met elkaar te maken? Het zijn enkele van de vele ‘vermommingen’ waarmee God ons benadert. God gaat regelmatig ‘incognito’, om Zijn kinderen uit te dagen de vele aspecten van Zijn wezen te leren kennen. Zo ontvangen we steeds diepere openbaring van wie Hij is.

Toch is er maar één ultieme expressie van Gods karakter en Zijn eeuwige heilsplan: Jezus Christus, Gods Zoon. Daarom behandelt dit boekje tevens vele titels die Jezus toekomen: Wonderbare Raadsman, Lam van God, het Eeuwige Woord, Leeuw van Juda, Vredevorst, Redder, en nog meer.

Deze bemoedigende studie brengt je ziel tot rust, wetend dat een Almachtige God, wiens persoonlijkheid oneindig veel aspecten heeft, jou heel persoonlijk kent. Hij nodigt je uit om Hem ook steeds beter te leren kennen!

 

Taal

, ,

Gods vermommingen
De zoon van een timmerman
God identificeert zichzelf met kinderen
God identificeert zich met zijn afgevaardigden
Gods vervolgde volk
Gods ultieme openbaring: Jezus Christus
Wonderbare Raadsman
Vredevorst
Het Woord van God
Het lam van God
De Leeuw uit de stam van Juda
Redder
Christus, of Messias
De Alfa en de Omega
De blinkende morgenster
Koning der koningen en Heer der heren

“Waarom zou God vermommingen willen gebruiken? Je zou toch denken dat Hij de laatste is die daar behoefte aan heeft? Toch komt het principe dat God soms verhullingen gebruikt , op verschillende plaatsen in de Bijbel naar voren. In dit boekje gaan we op weg om uit te vinden op welke manieren God tot ons komt in verhullingen, in gedaanten die we als mens moeten onderzoeken en leren begrijpen.”

“Samenvattend kunnen we zeggen dat God soms incognito gaat, omdat Hij wil dat we naar Hem op zoek gaan om wie Hij is, naar Hem verlangen om Hemzelf, los van zijn kracht, zijn zegeningen, of welk ander voordeel dan ook. Hij hult zich in zekere zin in geheimenis, om een diepere openbaring van zichzelf aan ons te geven.”

Oorspronkelijk titel: God’s disguises & Titles of Jesus
Paperback: 157 pagina’s
ISBN-13: 97890751885676
Uitgeverij: Derek Prince Ministries Nederland

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.