Gods kracht doorgeven

Het opleggen van handen is één van de basisbeginselen van het geloof, en een krachtige manier waarop God Zijn kracht wil doorgeven om te bevestigen, te zalven, te genezen en toe te rusten.

Wissen
Artikelnummer: 1074 Categorieën: ,

In Hebreeën 6:1-2 vinden we een opsomming van de zes grondbeginselen van het christelijk geloof. Nummer vijf in dit rijtje is het opleggen van handen, een belangrijke instelling van God, bedoeld om Zijn kracht aan elkaar door te geven. Dit boek is weer zo’n typische, compacte studie van Derek Prince, die de Bijbelse praktijk van handoplegging grondig uitlegt en toelicht. We zien hoe, wanneer en waarom Nieuwtestamentische christenen elkaar de handen oplegden: om genezing mee te delen, om de kracht van de Geest over te dragen, om diakenen aan te stellen, om apostelen en oudsten te bevestigen, en om geestelijke gaven door te geven.

Deze voorbeelden motiveren je om – niet lichtvaardig of zoals de Bijbel het noemt ‘overijld’ -maar wel vrijmoedig, geleid door de Geest en vanuit een nederig hart, de praktijk van handoplegging ook vandaag te gebruiken om Gods kracht door te geven in de gemeente.

Taal

, , ,

Het overdragen van zegen, gezag en genezing
Handoplegging in het Nieuwe Testament
De Heilige Geest meedelen
Het meedelen van geestelijke gaven
Het aanstellen van apostelen
Het aanstellen van diakenen
Het aanstellen van oudsten
Gevaren en waarschuwingen

“Wanneer een gelovige iemand de handen oplegt, wordt echter een dimensie betreden die veel verder gaat dan het normale menselijke contact. Oplegging van handen is een bewuste daad, waarbij iemand zijn hand of handen op het lichaam van een ander legt met een speciaal doel. Meestal gaat deze daad vergezeld van gebed, of van een profetische uiting, of beide.”

“Als we zorgvuldigheid in acht nemen en zuiver en oprecht omgaan met de oplegging van handen, dan hebben we een geweldig krachtig instrument in handen, dat volgens Hebreeën 6:1-3 gerekend wordt tot de basisuitrusting van iedere gelovige. Het is een belangrijke en onmisbare instelling, die ons helpt anderen te zegenen en Gods kracht en autoriteit door te geven.”

Oorspronkelijke titel: Transmitting God’s Power
Paperback: 63 pagina’s
ISBN-13: 9789075185737
Uitgeverij: Derek Prince Ministries Nederland

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.