Gods kracht en bescherming

Afbrekende woorden, pesterij, verslavingen, afwijzing… op allerlei manieren probeert satan ons te beïnvloeden en aan te vallen, vanuit de wereld en in ons denken. Gebruik de bovennatuurlijke kracht van Gods eigen Woord om je hiertegen te beschermen.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10091 Categorieën: , ,

Geen wapen dat tegen mij gebruikt wordt, zal me raken.
Elke stem die negatief over mij praat, wijs ik af. (1)
Dat is mijn recht als kind van God, want ik ben niet schuldig meer,
maar rechtvaardig gemaakt met Gods rechtvaardigheid. (2)
Wie tegen mij hebben gesproken of gebeden of wie me kwaad willen doen, wie me hebben laten vallen of vloeken over me hebben uitgesproken,
vergeef ik, en ik zegen ze in de naam van Jezus. (3)

Nu zeg ik: Heer, alleen U bent mijn God. Er is niemand buiten U – mijn God en mijn redder.
U bent mijn Vader, U bent de Zoon en de Heilige Geest – en ik aanbid alleen U! (4)
Ik wil alleen U helemaal dienen en zal alles doen wat U zegt. (5)
Ik geef me aan U over en doe wat uw Woord zegt:
Ik bied weerstand tegen satan: al zijn invloed, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij probeert tegen mij te gebruiken.
Ik buig niet: ga weg, in de naam van Jezus! (6)

In het bijzonder verwerp ik:
Iedere verslaving
Iedere angst en pesterij
Elke vorm van ziekte (7)
Eenzaamheid en wanhoop
Elk effect van vloeken en negatieve woorden (8)
Minderwaardigheid en onzekerheid
Elke afwijzing en ieder schuldgevoel
Alle manipulatie en toverij (9)

Tenslotte Heer, dank ik U dat ik door het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis niet meer onder de vloek ben, maar onder al Uw zegen ben gekomen! (10)

Amen!

 

  1. Jesaja 54:17
  2. Romeinen 5:1,9
  3. Lukas 6:28
  4. Jesaja 43:11/45:5
  5. Romeinen 6:10-13
  6. Jakobus 4:7
  7. Mattheüs 8:17
  8. Galaten 3:13
  9. Galaten 5:1
  10. Galaten 3:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).