Gods woord, kracht en gezag

Gods Woord ís niet alleen kracht en gezag, het gééft ook kracht en gezag. In dit complete boekje laat Derek Prince de onmetelijke rijkdom zien die God ons heeft gegeven door ons zijn eigen gezaghebbende Woord toe te vertrouwen.

Wissen
Artikelnummer: 1089 Categorieën: ,

Gods Woord draagt kracht en gezag!

Wat is het rijk, krachtig, en vol leven! De Bijbel is Gods geschreven Woord, dat het levende Woord, Jezus zelf, aan ons openbaart. In dit complete boekje laat Derek Prince de onmetelijke rijkdom zien die God ons heeft gegeven door ons zijn eigen gezaghebbende Woord toe te vertrouwen. De titel van dit boekje is tweeledig:

Gods Woord ís niet alleen kracht en gezag, het gééft ook kracht en gezag.

Zoals Jezus het geschreven Woord vervulde, er voortdurend kracht uit putte, en er zelfs satan mee versloeg, zo geeft Gods Woord ook jou kracht en gezag om alle omstandigheden en zelfs verleidingen het hoofd te bieden.

Dit boekje maakt een honger in je wakker naar Gods woord en geeft je heel nieuwe liefde voor de Bijbel. Je ziet in dat Gods Woord puur voedsel is voor je geest.

Taal

, , , ,

Hoe ik met de Bijbel in aanraking kwam
De auteur en de uitlegger
Jezus en Gods Woord
Het gezag van Gods Woord
De aard van Gods Woord
Effecten van Gods Woord
Gods Woord ontvangen
Extra: Proclamaties over Gods Woord
Proclamatie: De kracht van Gods Woord
Proclamatie: De werking van Gods Woord
Proclamatie: Ik gehoorzaam Gods woord
Proclamatie: De vreze des Heren…

“De hele Bijbel is door God geïnspireerd, dus niet slechts een deel ervan. Onder invloed van moderne theologie willen mensen bepaalde gedeelten hiervan uitzonderen en beweren dat die passages niet echt goddelijk gezag hebben.Maar dat is niet in lijn met de Bijbelse boodschap zelf. De Heilige Geest zegt dat de hele Schrift door God is geïnspireerd en nuttig is. Er kunnen dus geen boeken of gedeelten uit worden weggelaten, of aangemerkt als minder belangrijk…we moeten ons niet richten op een aantal overbekende gedeelten uit de Bijbel en denken dat daarin alles staat wat ertoe doet. Dan gebruik je de Bijbel verkeerd.”

“Hoewel ik nog niet geloofde in de Bijbel, deed het Woord toch zijn werk in mij. Onthoud dus goed dat terwijl jij de Bijbel leest, jij ook door de Bijbel gelezen wordt.”

“Als God Zijn Woord zendt, dan gebeuren er drie dingen: Hij redt, Hij geneest en Hij bevrijdt. Deze drie daden van Gods genade – redding van zonden, genezing van ziekte en bevrijding van demonische machten – worden hoofdzakelijk door zijn Woord volbracht.”

“Je moet voortdurend blijven kijken in de spiegel van Gods Woord, om te zien wat God van je wil maken. En hoe meer je kijkt, hoe glorieuzer het wordt. Je ziet in de spiegel een glimp van wat God met je wil doen in Christus, en je ervaart dat als fantastisch. Maar de volgende keer zie je dat God nog veel meer in petto heeft. De Heilige Geest zal echter niet kunnen doorwerken als je niet in de spiegel kijkt. Wie wil veranderen, moet noodzakelijk tijd doorbrengen voor de spiegel van Gods Woord. De Heilige Geest zal dan zijn trouw bewijzen door je te veranderen.”

Oorspronkelijke titel: God’s Word: your inexhaustible resource
Paperback: 100 pagina’s
ISBN: 9789075185706
Uitgever: Derek Prince Ministries Nederland

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).

 

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.