Ik ben nooit alleen

God is altijd heel dicht bij je, ook als je je soms wel eens alleen voelt. Deze kaart helpt je nooit te vergeten dat je hemelse Vader jou ziet en voor je zorgt.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10203 Categorieën: , ,

Here God U heeft gezegd: Ik laat je nooit alleen, Ik ga altijd met je mee. Deuteronomium 31:6

Wat er ook gebeurt, Uw liefde en vriendschap blijven altijd bij mij, U zorgt voor mij. Jesaja 54:10

Als ik me alleen voel, als ik verdrietig ben of bang, op school of thuis, als het moeilijk is of als ik word gepest, U bent altijd bij mij. Psalm 23:4

Here Jezus, U begrijpt mij als ik me alleen voel, want U werd ook door iedereen in de steek gelaten. Jesaja 53:3

Het kan zijn dat iedereen mij alleen laat, zelfs mijn vader en moeder. Maar U blijft bij mij. Psalm 27:10

Zoals mijn schaduw altijd bij mij is, zo bent U ook altijd bij mij. Psalm 121:5

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).