Ik ben

 1,00

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijk liefdevolle, onbegrensde, almachtige hemelse Vader!

Artikelnummer: 10006 Categorieën: , ,

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde,
de eerste en de laatste, zegt de Here God, die is,
die was en die komt, de Almachtige. (1)
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)
Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt,
zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan
en voedsel vinden. (3)
Ik ben de Goede Herder en Ik ken je en jij kent Mij,
zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken,
en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je
te beroven, te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed. (4)
Ik ben het Brood van het leven;
als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben
en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen.
Ik ben het levende Brood
dat uit de hemel neergedaald is.
Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft,
zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt,
zul je nooit in de duisternis wandelen,
maar je zal het licht van het leven hebben. (7)
Ik ben die Ik ben. (8)

  1. Openbaring 1:8, 22:13
  2. Johannes 14:6
  3. Johannes 10:9
  4. Johannes 10:14 en 10
  5. Johannes 6:35
  6. Johannes 11:25
  7. Johannes 8:12
  8. Exodus 3:14

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).