Ik gehoorzaam Gods Woord

 1,00

In de gelijkenis van de zaaier(o.a. Markus 4) laat de Here Jezus zien, dat satan Gods Woord uit ons leven wil roven. Daarom is het belangrijk om steeds opnieuw de keuze te maken het gezag van Gods Woord te erkennen en te gehoorzamen.

Artikelnummer: 10142 Categorieën: , ,

Heilig mij door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. (1)

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en is nuttig om onderricht te geven,
Om dwalingen en fouten te weerleggen,
En om op te voeden tot een deugdzaam leven. (2)

Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het Woord van Uw lippen. (3)

Want de wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. (4)

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het Woord van mijn God houdt eeuwig stand. (5)

Of Zijn woorden mij nu wel of niet goed uitkomen,
Ik zal de HEER, mijn God, gehoorzaam zijn.
Als ik naar Hem luister, zal het mij goed gaan. (6)

Ik zal mij verdiepen in Uw wet, dag en nacht. (7)

Want de Heer zal Zijn Woord op aarde gestand doen,
onvoorwaardelijk en onverkort. (8)

Dus bewaar ik Uw Woord in mijn hart,
Zodat ik nooit zondig tegen U. (9)

  1. Johannes 17:17
  2. 2 Timotheüs 3:16 (NBV + NBG)
  3. Psalm 17:4
  4. Psalm 19:8
  5. Jesaja 40:8
  6. Jeremia 42:6
  7. Psalm 1:2
  8. Romeinen 9:28
  9. Psalm 119:11

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).