Ik leef niet meer voor mezelf

Bestel de jongerenkaart ‘Ik leef niet meer voor mijzelf’, die je eraan helpt herinneren dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor Hem!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10303 Categorieën: , ,

In de laatste dagen zullen mensen zelfzuchtig zijn en liefdeloos (1)… Maar ik niet.

Ik heb mijn oude ‘ik’ afgelegd (2) en leef niet meer voor mezelf, maar voor Jezus, die voor mij gestorven is en weer opgestaan. (3)

Met Hem ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. (4)

Net als Hij, zet ook ik mijn leven in voor anderen; niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. (5)

Ik heb zelfs mijn vijanden
lief en ik doe goed aan de degenen die mij haten, (6)

want Gods bovennatuurlijke liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest die mij gegeven is. (7)

Jezus is hierin mijn grote voorbeeld: hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en Zijn leven te geven in ruil voor het leven van anderen.  (8)

Ik doe geen dingen uit eigenbelang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan mijzelf (9)

Wie zijn leven vasthoudt, die zal het verliezen,
Maar wie zijn leven loslaat, die zal het vinden. (10)
Ik heb het leven gevonden in Jezus!

  1. 2 Timotheüs 3:1
  2. Efeziërs 4:22
  3. 2 Korinthiërs 5:15
  4. Galaten 2:20 (NBV)
  5. Johannes 15:13
  6. Lukas 6:27
  7. Romeinen 5:5
  8. Mattheüs 20:28 (GNB)
  9. Filippenzen 2:3
  10. Mattheüs 10:39

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).