Ik vergeef

Als mensen je pijn doen of verdrietig maken, kun je twee dingen doen: boos blijven of vergeven. Jezus zegt: vergeef ze en laat het aan Mij over. Dan krijg jij weer vrede in je hart.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10211 Categorieën: , ,

Papa God, ik kom bij U, want ik ben moe en verdrietig. Anderen hebben me pijn gedaan. Ik wil van U leren om daarmee om te gaan. Ik wil weer rustig worden bij U. Mattheüs 11:29

Ik wil mijn boosheid, het schreeuwen en schelden wegdoen uit mijn hart, want ik wil dat U mijn leven vult. Ik kies ervoor te vergeven zoals U mij vergeven heeft. Efeziërs 4:31-32

Satan wil niet dat ik vergeef, maar ik overwin hem, met Uw bloed en door wat ik uitspreek. Openbaring 12:11

Ik kies ervoor anderen geen pijn terug te doen, U zult hen eerlijk beoordelen. Lukas 6:37

Ik vergeef ze en zegen ze. Romeinen 12:14

Here Jezus, wilt U mij helpen om vriendelijke woorden te spreken? Psalm 19:15

U bent een God die vergeeft en geduldig is, ik mag altijd bij U komen en U bent goed. Nehemia 9:17

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).