Immanuël, God met ons

God is met ons – wat een heerlijke zekerheid! Als we om ons heen kijken, zien we allerlei machten aan het werk. Soms kunnen we ons hierdoor angstig of bedreigd voelen. Gods Woord is echter vol hoop: Jezus Christus regeert en aan zijn koninkrijk komt nooit een eind. Hij is met ons!

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10007 Categorieën: , ,

Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het verlossing gebracht. (1)

Ons is de Heiland geboren, Jezus Christus, de Here. (2)
Hij is het, die ons redt van onze zonden. (3)

De heerschappij rust op Zijn schouders. (4)
Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. (5)
Zijn koningschap duurt voor eeuwig en aan Zijn heerschappij komt geen eind.  (6)

Jezus is als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet in de duisternis blijft. (7)

God heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. (8)

Van Hem is alle macht, rijkdom, wijsheid en sterkte. (9)

Daarom noem ik U:
Mijn Wonderbare Raadgever,
Machtige God,
Eeuwige Vader,
Koning van vrede. (10)

Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon, in waarheid en liefde. (11)

Immanuël, God met ons! (12)

 1. Lukas 1:68
 2. Lukas 2:11
 3. Matthëus 1:21
 4. Jesaja 9:5
 5. Mattheüs 28: 18
 6. Daniël 4:3
 7. Johannes 12:46
 8. Kolossenzen 1:13
 9. Openbaring 5:12
 10. Jesaja 6:9
 11. 2 Johannes 3
 12. Mattheüs 1:23

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).