In Christus ben ik waardevol

Eén van de grootste noden van mensen in onze tijd is het ontbreken van innerlijke zekerheid en een besef van identiteit. Jezus biedt dit aan en nodigt ieder mens uit tot Hem te komen en zijn waarde, zekerheid en doel te vinden in Hem. Deze kaart is de tweede uit de serie van drie over dit onderwerp.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10043 Categorieën: , , ,

Ik ben het zout en het licht van de aarde. (1)
Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal van Zijn leven. (2)
Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen. (3)
Ik ben een persoonlijke getuige van Christus. (4)
Ik ben een tempel van God. (5)
Ik ben een dienaar van verzoening voor God. (6)
Ik ben Gods medewerker. (7)
Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten. (8)
Ik ben door God gemaakt. (9)
Ik mag vrij tot God naderen met vertrouwen. (10)
Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. (11)

 1. Mattheüs 5:13-14
 2. Johannes 15:1, 5
 3. Johannes 15:16
 4. Handelingen 1:8
 5. 1 Korinthiërs 6:19
 6. 2 Korinthiërs 5:18-21
 7. 2 Korinthiërs 6:1
 8. Efeziërs 2:6
 9. Efeziërs 2:10
 10. Efeziërs 3:12
 11. Filippenzen 4:13

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).