In Hem kan ik alles

Sommige mensen weten niet wie ze eigenlijk zijn en voelen zich onzeker. deze kaart verteld wie je bent in de heer Jezus. in Hem mag je weten dat je oneindig waardevol bent, dat je hoort bij Zijn familie en dat Hij een doel met je heeft.

€1,00

Wissen

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1)
Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart,
ik zal enkel opgaan en niet neergaan,
omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)
Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5)
Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.
Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg
en laat niet na vrucht te dragen. (6)
Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,
zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8)
Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,
ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft
door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

  1. Psalm 147:5
  2. Efeze 6:10
  3. Deut. 28:13
  4. Fil 4:13
  5. 1 Thess. 5:24
  6. Jer. 17:8
  7. Psalm 1:3
  8. Ex. 13:21
  9. Psalm 18:30
  10. Markus 9:23

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).