Laat de verlosten des Heren zo spreken

Deze kaart helpt je de Bijbelse waarheid over jouw identiteit in Christus en het feit dat de Heilige Geest in jou woont, te belijden. In Hem sta je sterk in je roeping en wijd je je opnieuw toe aan de dienst aan Zijn Koninkrijk.

Wissen
Artikelnummer: 10045 Categorieën: , ,

Laat de verlosten des Heren zo spreken: (1)

Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest (2),
verlost (3), gereinigd (4), en geheiligd door het bloed van Jezus (5).

Mijn ledematen, de organen van mijn lichaam,
zijn werktuigen voor de gerechtigheid (6),
aan God overgegeven voor Zijn dienst
en tot Zijn verheerlijking.

De duivel heeft geen plaats in mij,
geen macht over mij, en geen onvereffende aanspraken tegen mij.
Alles is vereffend door het bloed van Jezus. (7)

Ik overwin satan door het bloed van het Lam
en door het woord van mijn getuigenis,
en ik heb mijn leven niet lief tot in de dood (8).
Mijn lichaam is voor de Heer
en de Heer is voor mijn lichaam (9).

Amen!

  1. Psalm 107:2
  2. 1 Korinthiërs 6:19
  3. Efeziërs 1:7
  4. 1 Johannes 1:7
  5. Hebreeën 13:12
  6. Romeinen 6:13
  7. Romeinen 8:33-34
  8. Openbaring 12:11
  9. 1 Korinthe 6:13
Taal

,

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).