Leven als zout en licht

Leven als zout en licht… in een tijd die SCHREEUWT om zout en licht! Een radicale oproep tot totale overgave aan Gods plan; Hij roept een volk dat door gebed, vasten en verkondiging Zijn Koninkrijk vestigt en Zijn naam bekend
maakt!‘…hopen dat je na het lezen van dit boek Derek Prince nog aardig vindt…’

€15,-

Wissen
Artikelnummer: 1099 Categorie:

De wereld wacht op het zichtbaar worden van Gods kinderen

Jullie zijn het zout van de aarde…
Jullie zijn het licht van de wereld…
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Mat. 5:13-14
Iemand beschreef het moment dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart terugkwam in de hemel. De engelen aanbaden en verwelkomden Hem, en zeiden hoe geweldig het was wat Hij had gedaan. Eén engel zei:

– ,,Heer, U heeft alles volbracht! De prijs is betaald. U heeft redding mogelijk gemaakt. Wat is Uw plan om deze boodschap te brengen aan hen die het nodig hebben?…”
– ,,Nou, Ik heb daar beneden een aantal discipelen…”
– ,,Maar Heer, U weet toch hoe onbetrouwbaar ze zijn geweest? Ze hebben U niet begrepen… U teleurgesteld… U verloochend… Wat als ze het nou niet gaan doen? Wat is Uw alternatieve plan?” De Heer antwoordde:
– ,,Ik heb geen alternatief plan.”

Dat is de realiteit vandaag, zegt Derek Prince in dit confronterende boek. Jij en ik, Gods kinderen, zijn Gods plan om deze wereld te bereiken met de boodschap van redding! Veel landen staan mogelijk voor de grootste crisis van hun hele geschiedenis. Wij zijn als zout en licht, en dat is niet alleen maar een kwestie van ‘vertellen’… Het gaat ook om geestelijke wapens die we moeten leren gebruiken: gebed, vasten, getuigenis, lofprijs.

Dit confronterende, uitdagende boek bevat alle Bijbelse toerusting die je nodig hebt om te leven als zout en licht. Wordt deel van Gods plan om jouw leven en dat van velen in je omgeving blijvend te veranderen.

Taal

, , , , ,

Deel 1 Onze positie, ons voorrecht en onze
verantwoordelijkheid in de wereld

1. Een stad op een berg – het enige licht
2. Het zout der aarde
3. Onze worstelwedstrijd
4. De vijand die we bestrijden
5. Het initiatief nemen

Deel 2 – Christus heeft overwonnen

6. Het best bewaarde geheim van de duivel
7. Het familiebedrijf herstellen
8. Weer de leiding…

Deel 3 – De kracht van gebed en vasten
9. Onze wapens opnemen
10. De grote krachtcentrale
11. Zout en licht vanuit je gezin
12. Gebed eerst!
13. Omdat we hebben gebeden
14. Het volbrengen
15. Het wapen van massa-vernieuwing!
16. Veranderaars van de geschiedenis
17. Wanneer, niet als…

Deel 4 – Gezag van Woord en het bloed

18. De kracht van ons getuigenis
19. De kracht van getuigenis en lofprijs
20. Het woord van ons getuigenis
21. Overwinnen door het bloed
22. Tegen alle verwachting in…

‘Wij, als gelovigen in Jezus Christus, zijn Gods zichtbare vertegenwoordigers, en gaan verder met het uitoefenen van Gods gezag namens Hem.’

‘We zijn hier niet om onze eigen wil te doen, maar om de wil te doen van Jezus Christus Die ons gezonden heeft. We hebben geen recht om onze eigen wil te doen. De enige reden dat we hier zijn, is om Jezus’ wil te doen.’

‘Er is maar één toegestane plaats voor christenen om samen te komen. We ontmoeten elkaar niet als baptisten of gereformeerden of evangelischen. Dat is niet wat God heeft toegestaan. Er is maar één plaats, één centrum waar we mogen samenkomen, en dat is de Naam van Jezus.’

‘Wij zijn hier op aarde voor maar één doel: licht werpen op Jezus, het Brood des levens dat gekomen is om eeuwig leven te geven.’

Oorspronkelijke titel: Living as salt and light
Paperback: 205 pagina’s
ISBN-13: 9789075185799
Uitgever: Derek Prince Ministries Nederland

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).