Man & vader

 1,00

God persoonlijk kennen als vader is de basis voor iedere man, om te groeien in karakter, betrouwbaarheid en liefde. Vanuit die relatie biedt hij zijn gezin veiligheid en richting en helpt hen zo tot bloei te komen.

Artikelnummer: 10064 Categorieën: , ,

Hemelse Vader, ik ben Uw zoon,
daarom bewaar ik Uw Woord.
Dan zal ik leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
en volg ik altijd het rechte spoor,
want wijsheid zal mijn geest doordringen.
Inzicht houdt de wacht, om mij af te houden
van verkeerde wegen. (1)

U roept mij op waakzaam te blijven,
te staan in het geloof, mannelijk te zijn en sterk. (2)
Maar niet door kracht is een man sterk. (3)
Ik vertrouw op de Here met mijn hele hart en steun
niet op mijn eigen inzicht,
en ik ken Hem in al mijn wegen. (4)
Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle
vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd is. (5)

Ik heb de Here, mijn God, lief met heel mijn hart,
met heel mijn ziel en met al mijn kracht.
Ik zal dit ook mijn kinderen inprenten en er steeds
over spreken; thuis en onderweg,
als zij naar bed gaan en opstaan. (6)

Mijn vrouw heb ik lief zoals Christus Zijn
gemeente heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgegeven. (7)

Ik bekleed mij met de nieuwe mens die
naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid. (8)

 

  1. Spreuken 2:1, 9-12 (NBV)
  2. 1 Korinthiërs 16:13
  3. 1 Samuël 2:9
  4. Spreuken 3: 5-6
  5. Efeziërs 3:14,15 (WV)
  6. Naar Deuteronomium 6:5-7, (NBG / NBV)
  7. Efeziërs 5:25
  8. Efeziërs 4:24

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).