Mijn God voorziet

Tekst op de kaart: het in geloof hardop spreken van Gods Woord is een principe dat ons helpt God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren. dat is het doe van de serie proclamatieboekenleggers. Leg ze in uw Bijbel, uw agenda, in de auto of gewoon op tafel, zodat ze u dagelijks uitnodigen de kracht van Gods woord effectief te maken in uw leven.

€1,00

Wissen

U bent JHWH Jireh, mijn God die voorziet.(1)
Ik belijd: Mij ontbreekt niets!(2)

Ik vraag me dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?
Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?
Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn
hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig
heb. Ik zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid, dan krijg ik dat alles erbij.(3)

Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk
tekort van mij aanvullen, door Christus Jezus.(4)

Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons
allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na
zo’n gave ook niet al het andere schenken?(5)

Want ik ken de genade van onze Heere Jezus Christus,
dat Hij omwille van mij arm is geworden,
terwijl Hij rijk was, opdat ik door Zijn armoede
rijk zou worden.(6)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw Naam ken,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.(7)
U bent mijn God die voorziet!(1)

1. Zie Genesis 22:14
2. Psalm 23:1b (HSV)
3. Mattheüs 6:31-33 (WV)*
4. Filippenzen 4:19 (NBV)*
5. Romeinen 8:32 (WV)
6. 2 Korinthiërs 9:8 (HSV)*
7. Psalm 9:11 (NBG)*
* tekst gepersonaliseerd

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).