Naam boven alle naam

 1,00

Uit de verschillende namen van God die de Bijbel openbaart, leren we Zijn wezen kennen en ontdekken we hoe we onze Heer mogen benaderen – Hij is een oneindig grote God, maar tegelijk ook heel persoonlijk!

Artikelnummer: 10124 Categorieën: , ,

De Naam van JHWH is een sterke toren, (1)
een vesting in tijden van nood.
Hij kent wie bij Hem schuilen. (2)

U bent El Elohim, de God der goden (3)
en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)
U bent El Sjaddai, de Almachtige (5)
en U bent El Olam, de Eeuwige (6)

U bent Jahweh, de God Die Is (7)
Jahweh Tsebaot, de HEER van de hemelse machten (8)
Jahweh Sjammah, de altijd Aanwezige (9)
Jahweh Tsidkenu, de HEER onze gerechtigheid (10)
Jahweh Rapha, de HEER die mij geneest (11)
Jahweh Jireh, de HEER die voorziet (12)
Jahweh Nissi, de HEER mijn Banier (13)
Jahweh Roï, de HEER mijn Herder (14)
Jahweh Sjalom, de HEER die vrede is (15)

U bent Adonai, mijn Heer! (16)

Jezus, U heeft de Naam boven alle naam ontvangen,
opdat in Uw Naam zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden:
Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! (17)

 1. Spreuken 18:10
 2. Psalm 91:1
 3. Deuteronomium 10:17
 4. Psalm 91:1
 5. Genesis 17:1
 6. Jesaja 40:28
 7. Exodus 3:14 (NBG)
 8. 1 Samuël 1:3
 9. Ezechiël 48:35
 10. Jeremia 23:6
 11. Exodus 15:26
 12. Genesis 22:14
 13. Exodus 17:15
 14. Psalm 23:1
 15. Richteren 6:24 (NBG)
 16. Maleachi 1:6
 17. Filippenzen 2:9-11

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).