Overwinnend leven

Het in geloof hardop spreken van Gods Woord is een principe dat ons helpt God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren. dat is het doe van de serie proclamatieboekenleggers. Leg ze in uw Bijbel, uw agenda, in de auto of gewoon op tafel, zodat ze u dagelijks uitnodigen de kracht van Gods woord effectief te maken in uw leven.

€1,00

Wissen
Artikelnummer: 10073 Categorieën: , ,

Ik ben Gods schepping,
in Christus Jezus geschapen
om goede werken te doen. (1)

In Hem heb ik de verlossing door Zijn bloed,
de vergeving van zonden (2)
en ben ik verzegeld
met de Heilige Geest van de belofte. (3)

Christus heeft mij vrijgemaakt,
opdat ik in vrijheid zou leven. (4)

Hij verlicht de ogen van mijn hart,
om te zien dat ik een hoopvolle roeping heb,
een heerlijke erfenis en overweldigende kracht
door mijn geloof in Hem. (5)

God is bij machte oneindig veel meer te doen
dan ik bid of besef. (6)

Door de Heilige Geest heb ik van God
de kracht ontvangen (7)
om demonen uit te drijven, (8)
en macht over alle kracht van de vijand. (9)

Ik vermag alle dingen, ik ben tegen alles bestand,
door Jezus Christus, Die mij kracht geeft. (10)
Ik zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan. (11)

In mij woont God, Die groter is dan die in de wereld is. (12)
Ik leef volgens de wet van de Geest van leven en (13)
de vreugde des Heren is mijn kracht. (14)

 1. Efeziërs 2:10
 2. Efeziërs 1:7
 3. Efeziërs 1:13
 4. Galaten 5:1
 5. Galaten 1:18
 6. Efeziërs 3:20
 7. Handelingen 1:8
 8. Markus 16:17,18
 9. Efeziërs 1:21
 10. Filippenzen 4:13
 11. Johannes 14:12
 12. 1 Johannes 4:4
 13. Galaten 5:18 & Romeinen 8:2
 14. Nehemia 8:10

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).