Overwinning over de dood – kaart

 1,00

Veel mensen kampen met angst voor de dood, hetzij door ziekte of omstandigheden, hetzij door een geestelijke oorzaak. Jezus’ opstanding uit de dood was echter de ultieme overwinning over deze universele vijand. Wie vertrouwt op Jezus, het Leven zelf, hoeft niet bang te zijn om te sterven.

Artikelnummer: 10008 Categorieën: , ,

De Heer is voor mij een God van uitredding,
bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood. 1)
Bij Hem is de bron des levens. 2)
Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. 3)
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 4)
Omdat wij mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als wij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die gedurende hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 5)
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. 6)
Mijn leven is verborgen met Christus in God. 7)
De dood is verzwolgen in Jezus’ overwinning. 8)

 

  1. Psalm 68:21
  2. Psalm 36:10
  3. Psalm 118:17
  4. 1 Korinthiërs 15:55
  5. Hebreeën 2:14,15 (NBG / NBV)
  6. Romeinen 14:8 (NBV)
  7. Kolossenzen 3:3
  8. 1 Korinthiërs 15:54

De Bijbel openbaart zoveel prachtige waarheden over God. Door te overdenken wat Hij zegt over Zichzelf leren we Hem beter kennen en worden we bemoedigd door onze onmetelijke liefdevolle, onbegrensde, Almachtige hemelse Vader!

Proclamatie is het in geloof uitspreken van Gods eigen woorden, niet als een soort ‘toverspreuk’ maar in het geloof dat Gods Woord kracht heeft en nooit zijn uitwerking mist.

Het helpt ons God beter te leren kennen en Zijn bovennatuurlijke kracht dagelijks te ervaren

Waarom?

Gods Woord is levend en krachtig

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

Gods Woord keert nooit ledig terug

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Geloof komt door het horen van het Woord

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. ( Romeinen 10:17)

Nederland

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €3,50 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Internationaal

Uw bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten bedraagt €7,00 per bestelling, ongeacht de grootte van het pakket.

Nederlandse materialen

Wij versturen uw bestelling zo spoedig mogelijk. In de regel betekent dit binnen twee werkdagen.

Voor een bestelling binnen Nederland houdt dit in dat uw bestelling naar verwachting na twee tot vier werkdagen aankomt, naar het buitenland zijn de verzendtijden langer.

Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden, zie hiervoor de algemene voorwaarden. Zodra uw bestelling door ons verzonden is, ontvangt u een bericht.

Materialen in andere talen

De levertijd is variabel, afhankelijk van de aanlevertijd uit onze buitenlandse kantoren. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen: info@derekprince.nl of 0251-255044 (9.00 – 13.00 uur).